Scroll to Content

ทำไมต้องเลือก GIS?

GIS เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งเดียวและแห่งแรกในอีสเทิร์นซีบอร์ดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลโดย CIS (Council Of International Schools) และเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีประสบการณ์มากที่สุดในภูมิภาค ด้านการสอนหลักสูตร IB Diploma โดยนักเรียนของเรามีอัตราสอบผ่าน 100% ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา

GIS เป็นโรงเรียนแบบไม่ต้องมีการสอบเข้า (Non Selective School) และมีผลการเรียนที่โดดเด่น แต่สิ่งที่บุตรหลานของท่านจะได้รับนั้นมีมากกว่าคะแนนสอบดี ๆ เพราะเรามีอาณาบริเวณที่เขียวขจี มีพื้นที่เปิดโล่งอย่างเป็นธรรมชาติ มีชั้นเรียนขนาดเล็ก และคุณครูที่มากด้วยประสบการณ์และมีคุณวุฒิครบถ้วน เราจึงสามารถดูแลการศึกษาของบุตรหลานของท่านได้แบบรายบุคคล

ที่ GIS เรามุ่งมั่นในการจัดสภาพแวดล้อมให้มีปลอดภัยและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาด้านวิชาการ ด้านสังคม และด้านอารมณ์ เราจริงจังในเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็ก และความมุ่งมั่นในเรื่องการพิทักษ์ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของเรา

๒๐๑๙ผลการดำเนินการในประเทศไทย

คะแนนสูงสุดในประเทศไทย

การมีชั้นเรียนขนาดเล็ก และการใช้แนวทางเชิงบวกในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เป็นจุดแข็งของเรา นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติการ์เด้นระยองได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดในประเทศไทย  (Top in Thailand) และคะแนนสูงสุดในโลก (Top of the World) มากกว่า 15 ครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในปี 2018/19 นักเรียน GIS ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดในประเทศไทย วิชาวิทยาศาสตร์ (Coordinated Science) และวรรณกรรมโลก (World Literature) ในระดับ IGCSE โดยได้รับ 2 รางวัลจากรางวัลคะแนนสูงสุดทั้งหมด 27 รางวัล นอกจากนี้ ในปี 2021 ร้อยละ 22 ของนักเรียน IB ที่ GIS ทำคะแนนได้เกิน 40 คะแนนจากคะแนนเต็ม 45 คะแนนในการสอบ IB ในขณะที่ค่าเฉลี่ยระดับโลกมีเพียงร้อยละ 20.5 ที่ได้คะแนนสูงในระดับนี้

หลักสูตรของเรา

 

หลักสูตรนานาชาติอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา ทำให้คณะครูผู้ทรงคุณวุฒิสามารถพัฒนานักเรียนนานาชาติของเราได้อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาตั้งแต่เนิ่น ๆ สำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

ในช่วงเวลาที่บุตรหลานของท่านศึกษาอยู่ที่ GIS ความสำเร็จด้านการศึกษาของบุตรหลานของท่านในด้านอื่น ๆ เช่นด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร และโปรแกรมต่าง ๆ ในกิจกรรมนอกหลักสูตรจะได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่เช่นกัน

วันอินเตอร์เนชั่นแนล

พลเมืองโลก

ด้วยนักเรียนมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก GIS จึงมอบประสบการณ์การเรียนรู้แบบนานาชาติอย่างแท้จริงให้กับบุตรหลานของท่านได้ เมื่อบุตรหลานของท่านจบจากที่นี่ พวกเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจผู้อื่น และมีใจเปิดกว้างรับประสบการณ์และวัฒนธรรมใหม่ ๆ

ไม่ว่าบุตรหลานของท่านจะไปเรียนต่อที่ใด พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว GIS ที่เป็นพลเมืองโลก

ผู้นำแห่งอนาคต

ที่ GIS เรามีความกระตือรือร้นที่จะสร้างพลังให้นักเรียนพิชิตสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันได้ ชมรมที่ก่อตั้งโดยนักเรียน ตำแหน่งผู้นำนักเรียน และโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่ GIS มี ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างผู้นำที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และใฝ่รู้ ที่จะสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

จี-ศิษย์เก่า
สัมภาษณ์จำลอง GIS

รักษาสมดุล และ รู้จักคิดไตร่ตรอง

ที่ GIS เราไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่ความสำเร็จทางวิชาการเท่านั้น การที่เราเน้นการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ในหลักสูตรแฝง ทำให้บุตรหลานของท่านได้พัฒนาทักษะด้านสังคม อารมณ์ บุคลิกภาพ ตลอดจนทัศนคติ (Soft Skills) ซึ่งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัทจ้างงานทั้งหลาย ต่างให้ความสำคัญในอันดับต้น ๆ

ส่งเสริมศักยภาพของบุตรหลานของท่านที่โรงเรียนนานาชาติการ์เด้นระยอง